WinRAR

WinRAR

Extract various types of archives or compress your files
Người dùng đánh giá
4.3  (15,417 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
7.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 25 giải thưởng
Compress your files into single or multi-volume archives, create self-extracting archives and protect your archived data by encrypting and password protecting it. Decompress RAR, ZIP, ARJ and other types of archive formats.
WinRAR là một trong những người nổi tiếng nhất tập tin đang nén cụ, với riêng dạng tập tin (RAR). RAR lưu trữ Nó cho phép cô có thể tạo ra RAR và ZIP lưu trữ của tòa thánh. Anh cũng có thể dỡ đồ ra một thể loại khác định dạng kể cả CAB, ARJ, LZH, và TAR. Ứng dụng cho cậu lợi ích của ngành công nghiệp sức mạnh kho lưu mã hóa bằng AES (Advanced Encryption Standard) với một chìa khóa của 256 từng mảnh.
Thông tin được cập nhật vào: